Zoek op

adoptie

personen- en familierecht: aannemen als wettig kind, waardoor tussen het kind en de adoptiefouders (en ev. hun bloedverwanten) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=adoptie

adoptie

personen- en familierecht: aannemen als wettig kind, waardoor tussen het kind en de adoptief ouders (en hun bloedverwanten) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/adoptie

adoptie

de adoptie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [a'dɔpsi] Verbuigingen:   adoptie|s (meerv.) keer dat je een kind van iemand anders officieel in je gezin opneemt Voorbeeld:   `Bij adoptie is er een officiële breuk met de biologische ouders.` © Kernerman Dic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/adoptie

ADOPTIE

1) Aangenomen om een jongen te kiezen 2) Aanneming 3) Aanneming als kind 4) Aanneming als wettig kind 5) Aanneming van een kind 6) Adopteren 7) Affiliatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADOPTIE/1

Adoptie

Adoptie is de aanname van een persoon als kind. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Geadopteerden krijgen bijvoorbeeld de achternaam ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adoptie

Adoptie

[film] - ==Verhaal== Een eenzame weduwe van middelbare leeftijd heeft de behoefte om haar leven met iemand te delen, hoewel ze een jarenlange relatie met een gehuwde man achter de rug heeft. Ze besluit een kind te adopteren. ==Rolverdeling== == Externe link == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adoptie_(film)

Adoptie

Aanneming als wettig kind na uitspraak door de rechtbank op verzoek van (echt)paar of één persoon dat-die het kind wil adopteren of vanwege het Haags Adoptieverdrag 1993 met erkenning van een uitspraak van de Centrale Autoriteit van het (buiten)land van herkomst van het kind.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=11

adoptie

aanneming als kind
Jaar van herkomst: 1566 (WNT voorzicht )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

adoptie

1) Het wettig aannemen als kind van iemand die niet het natuurlijk kind is. Bij adoptie gaan alle ouderlijke rechten en plichten over op de adoptiefouders. Het adopteren van kinderen uit ontwikkelingslanden is vaak bekritiseerd omdat commerciële belangen een rol spelen. 2) Door Amnesty International werd `adoptie` gebruikt als term voor een vorm v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Adoptie

Aanneming als wettig kind. Wordt door de rechtbank uitgesproken op verzoek van een echtpaar dat een bepaald kind wil adopteren. Het kind kan zolang het 23 jaar is de rechter verzoeken de adoptie ongedaan te maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Adoptie

Zowel wettige als onwettige kinderen kunnen geadopteerd worden.Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van een echtpaar dat een kind wil adopteren. Daarmee is al aangegeven dat ongehuwden en alleenstaanden dat niet kunnen.De rechter kan dat verzoek alleen toewijzen als de adoptie in het ‘kennelijk’ belang van he...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

adoptie

aanneming als kind (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/adoptie

adoptie

het opnemen van het kind van iemand anders in je gezin vb: dit kind uit Afrika is voor adoptie naar Nederland gekomen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=adoptie

Adoptie

Adoptie is de aanname van een persoon als kind. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Geadopteerden krijgen bijvoorbeeld de achternaam v...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Adoptie

Adoptie is het aannemen van een minderjarig kind. Hierdoor ontstaan er juridische banden tussen de geadopteerde, de adoptieouder(s) en zijn bloedverwanten. De familieband met de biologische ouders wordt dan verbroken. De adoptieouders hebben het ouderlijk gezag over het kind. Door adoptie heeft het geadopteerde kind bij het overlijden van de ouder(...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/adoptie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.