Zoek op

klachtencommissie

Commissie die klachten van ouders behandelt als regulier overleg met de school geen oplossing biedt. Elke school heeft een klachtencommissie of is aangesloten bij een commissie buiten de school. De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden. De voorzitter moet altijd een onafhankelijk persoon zijn.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Klachtencommissie

Commissie die verantwoordelijk is voor een kwalitatief goede en laagdrempelige formele klachtenbehandeling. Ieder zorgaanbieder is wettelijk verplicht een dergelijke, onafhankelijke klachtencommissie in te richten, met een voorzitter die geen binding heeft met de zorgaanbieder. De commissie doet uitspraken over de gegrondheid van klachten van clië...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.