Zoek op

Knipbepaling

Bij een knipbepaling in een eindloonregeling kan de pensioenopbouw in twee stukken worden geknipt. Redenen hiervoor zijn een aanzienlijke verhoging of behoorlijke verlaging van het (pensioengevend) salaris.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Knipbepaling

Knipbepaling

Een bepaling bij eindloonregeling die tot gevolg heeft dat je pensioenopbouw in feite in twee delen wordt geknipt. De pensioenregeling kan bepalen dat een dergelijke knip wordt toegepast bij een substantile verhoging of en substantile verlaging van het (pensioengevend) salaris. Bij een salarisverhoging zorgt de knipbepaling voor een matiging van de...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Knipbepaling

Een bepaling waarbij het pensioen in twee delen wordt geknipt. De knipbetaling wordt toegepast bij een behoorlijke verhoging of verlaging van het pensioengevend salaris. De knip zorgt ervoor dat de opbouw van het verhoogde pensioendeel in een eindloonregeling beperkt blijft en niet over de hele pensioenopbouw doorwerkt.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-k-o
Geen exacte overeenkomst gevonden.