Zoek op

Kwartiel

In de statistiek is een kwartiel een van de drie waarden die een geordende set data, de steekproef of populatie, in vier gelijke delen opdeelt. Elk deel is dus een kwart van de dataset. Men spreekt van eerste, tweede en derde kwartiel en noteert deze als Q1, Q2 en Q3. In deze systematiek worden de uitersten van de dataset, het minimum en het maxim...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartiel

Kwartiel

groep van 25%; een vierde deel. Een opdeling in vier stukken (fractielen) is een opdeling in kwartielen.Meer verdeling: Primiel (1), Doviel (2), Tertiel (3), Kwartiel (4), Kwintiel (5), Sextiel (6), Septiel (7), Octiel (8), Noniel (9), Deciel (10), Percentiel (100)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

kwartiel

term uit de statistiek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwartiel

Kwartiel

Synoniem: quartile (Eng)
Kwartielen zijn de (3) waarden die een geordende reeks uitkomsten in 4 gelijke stukken verdelen, die ieder een kwart van de uitkomsten bevatten.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.