Zoek op

BOXPLOT

1) Doosdiagram
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOXPLOT/1

Boxplot

In de beschrijvende statistiek is een boxplot (of snorredoos, of doosdiagram) een grafische weergave van de vijf-getallensamenvatting. Deze vijf-getallensamenvatting bestaat uit het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het derde kwartiel en het maximum van de waargenomen data. Een boxplot is daarmee een weliswaar sterk ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Boxplot

Boxplot

Een boxplot is een grafische weergave van een verzameling gegevens. In deze weergave staan de kwartielen, de mediaan, de laagste en de hoogste waarneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

Boxplot

Synoniem: box- and whiskerplot (Eng)
De boxplot is een grafiek waarin de laagste en hoogste uitkomst, de mediaan, en het eerste en derde kwartiel zijn aangegeven.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.