Zoek op

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid (of: functioneel analfabetisme) houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en-of schrijven. Dit in tegenstelling tot analfabeten, die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. De internationaal gehanteerde definitie geldt voor mensen van vijftien jaar en ouder. Onder deze leeftijd worden de mensen geacht weinig of geen belemmerin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Abstract: Problemen hebbend met lezen en schrijven en zo onvoldoende toegerust zijn voor de eisen van de moderne kenniseconomie.
Tekst: zie voor meer informatie: analfabetisme
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Laaggeletterdheid

Iemand is laaggeletterd als hij geen of onvoldoende gebruik kan maken van het geschreven of gedrukte woord om te functioneren in de samenleving en op het werk en om eigen doelstellingen, kennis en ontwikkeling te verwerkelijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11040
Geen exacte overeenkomst gevonden.