Zoek op

leefbaarheid

leefbaarheid zelfst.naamw. de mate waarin iets leefbaar is Bron: Wikiwoordenboek - leefbaarheid. SpellingCorrect gespeld: 'leefbaarheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 7 definities op Encyclo1) Begrip dat met name...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/leefbaarheid

Leefbaarheid

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en-of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Het is een typisch containerbegrip en dus diffuus en multidimensioneel. Iedereen heeft een idee van de betekenis, maar de exacte omschrijving is sterk afhankelijk van tijd en plaats. Het is deels een uitgesproken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leefbaarheid

Leefbaarheid

Begrip dat met name gehanteerd wordt in de stedenbouwkunde. Bij leefbaarheid gaat het om de gebruiks- en belevingswaarde van een wijk of buurt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

leefbaarheid

Dat je er goed kunt leven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

leefbaarheid

In deze structuurvisie uitgebreid toegelicht in het sociale intermezzo
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

Leefbaarheid

Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een bepaald gebied of een gemeenschap geschikt is om in te wonen en te werken. Hierbij wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid van het gebied of de gemeenschap. Elk mens heeft zijn eigen definitie van leefbaarheid. Niet iedereen heeft immers de zelfde woon- en werkwensen. In het algemeen wordt de leefbaarheid door...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Leefbaarheid

Leefbaarheid

[Aardrijkskunde] De mate waarin een woonwijk geschikt is om in te leven.
Gevonden op https://quizlet.com/107032831/aardrijkskunde-flash-cards/

leefbaarheid

subjectieve beleving en waardering van een leef- en woonomgeving Gebruikt voor: buurtbeleving leef- en woonklimaat leefklimaat leefmilieu leefsituatie wonen woonklimaat woonmilieu woonomgeving woonsatisfactie woonsituatie Minder specifiek: beleving Zie ook: gebiedsgebonden politie grotestedenbeleid hygiëne milieu overlast sociale veiligheid social...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5457
Geen exacte overeenkomst gevonden.