Zoek op

barok

Periode in de beeldende kunst en de muziek van ca. 1600 tot 1750, gekenmerkt door uitgebreide versieringen en dramatische effecten. In de muziek wordt de term ook gehanteerd als begrip voor het tijdperk van de basso continuo .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/barok

barok

Stijl in de Europese beeldende kunst, architectuur en muziek van de zeventiende en begin achttiende eeuw. In de schilderkunst gekenmerkt door fellere kleuren dan in de op de oudheid georiënteerde Renaissance , meer contrasten tussen licht en donker door variaties in lichtval, meer beweging van afgebeelde personen en meer dramatiek in het gewoel va...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-van-renaissance-tot-1850/barok

barok

I de barok zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ba'rɔk] kunststijl die wil imponeren met dramatische effecten, vooral uit de zeventiende en begin achttiende eeuw Voorbeelden:   `De barok in het noorden van Europa is minder druk dan die in het zuiden.`, `Niet iedereen ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/barok

BAROK

1) Afwijkend van de norm 2) Behorend tot 3) Bizar 4) Bloemrijk 5) Bouwstijl 6) Bouwtrant 7) Cultuurperiode 8) Cultuurstijl 9) Grillig 10) Grillig van stijl 11) Grotesk 12) Kunsstijl 13) Kunststijl 14) Kunststroming 15) Kunsttijdperk 16) Muziektrend 17) Naam van een kunststijl 18) Onregelmatig 19) Overdadig versierd 20) Overdreven 21) Overladen 22) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BAROK/1

Barok

[stijlperiode] - == Etymologie == Het woord barok komt van het Portugese barroco, wat `onregelmatig gevormde parel` betekent. Er wordt ook verondersteld dat het uiteindelijk terug te voeren is op het Italiaanse barocco, een term waarmee middeleeuwse filosofen een obstakel in de logica beschreven. == Ontstaan == De eigenlijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Barok_(stijlperiode)

barok

een bouwstijl en fase in de architectuur.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Barok

Volgt op de renaissance en het mani?risme. Gekenmerkt door een zwaardere en beweeglijker vormgeving.
Gevonden op http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/i000681.html

barok

De term barok (waarschijnlijk afgeleid van het Portugese woord ‘barroca’: parel van onregelmatige vorm) wordt zowel voor een stijl als voor een periode gehanteerd. In de eerste betekenis werd hij in pejoratieve betekenis gebruikt in Frankrijk in de 18e eeuw voor een gekunstelde, weelderig versierende, opgeblazen stijl, in de literatuur ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Barok

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Baroque, [bijvoegelijk naamwoord] (-ker, -st), (zeew.) scheefrond; [figuurlijk] zonderling, belachelijk.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

barok

bepaalde stijlperiode - Jaar van herkomst: 1879 (WP, dl. 12, 299 )
grillig gevormd - Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Barok

De Barok wordt in Amsterdam toegepast in de 18de eeuw. De Classicistische Barok in de 17de eeuw kan in sommige opzichten als anti-Barok worden opgevat; pas in de 18de eeuw komt een meer `echte` Barok, in Franse stijl, tot ontwikkeling. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de Lodewijk XIV (Louis Quatorze) en de Lodewijk XV (Louis Quinze), resp. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10133

Barok

Benaming voor de stijl in de Europese beeldende kunst en bouwkunst tussen de periode van het maniërisme en het rococo, die gekenmerkt wordt door een naturalisme in de weergave van de voorstelling en die ten doel heeft de beschouwer te bewegen en te overtuigen. Ruwweg valt de stijlperiode samen met de zeventiende eeuw, maar in verschillende landen,...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Barok

Verwijst naar een stijl en periode in de architectuur, beeldende kunst, muziek en literatuur in West-Europa en Amerika van circa 1590 tot 1750. De stijl kenmerkt zich door evenwicht en volledigheid, vaak met de nadruk op het spectaculaire en emotionele, en een neiging tot contrasten van licht en donker, massa en leegte, alsmede het gebruik van krac...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Barok

Uit de renaissance groeide een nieuwe kunstrichting: de barok. Waar de renaissance streefde naar orde en stabiliteit, streefde de barok naar het grootse en weelderige. Zowel de barokke schilderijen, beeldhouwwerken als gebouwen laten een overweldigende indruk na.De renaissancekunstenaars beelden hun...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Barok

De barok is een kunststijl uit de 17e eeuw die vooral wordt gekenmerkt door decoratieve versieringen. De barok ontstond in Italië. De barokstijl uitte zich in verschillende kunstvormen zoals de (tuin-)architectuur, de schilder- en beeldhouwkunst, de literatuur en de muziek. De barok ontstond rond 1600 in Rome, Italië, terwijl in andere delen van ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Barok

barok

grillig gevormd , stijlperiode (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/barok

barok

met rijke, overdadige versieringen vb: die school is een barok bouwwerk Tegenstelling: sober
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=barok

Barok

Port. barucca, onregelmatig gevormde parel; stijlperiode in de Europese kunst tussen Maniërisme en Rococo (omstreeks 1590 - omstreeks 1725), die zich in verschillende stromingen manifesteert. Zo omvat de barokke schilderkunst behalve het classicisme van de Caracci's ook het realistische werk van Caravaggio. Het begrip †œbarok† betekende o...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

barok

een bouwstijl en fase in de architectuur.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

barok

een bouwstijl en fase in de architectuur.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Barok

[Literatuur] Literaire stroming van 1550 tot 1700 benadrukt het spirituele, religieuze, bovenaardse, gevoel en emotie, onzekerheid in het leven en de angst voor het vergankelijke.
Gevonden op https://quizlet.com/4288200/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde

Barok

[Geschiedenis] Kunststijl met veel beweging
Gevonden op https://quizlet.com/90645984/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.