Zoek op

Lierne

[Noorwegen] - Lierne is een gemeente in de Noorse provincie Nord-Trøndelag. De gemeente telde 1509 inwoners in januari 2005, waarvan 51,3% mannelijk. Het aandeel ouderen (67 jaar of ouder) is 18,7%. In juni 2005 was 1,8% van de bevolking werkloos. Er vertrokken in 2004 48 personen uit Lierne en er vestigden zich 29 persone...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lierne_(Noorwegen)

Lierne

[bouwkunde] - Een lierne of verbindingsrib is een rib in een gewelf, die is ontstaan toen de gewelfbouw zich in de gotiek steeds verder ontwikkelde. Een lierne is niet direct verbonden met het punt waar het gewelf op rust, meestal een zuil of kolom. Dit in tegenstelling tot de gordelboog, de tierceron, de muraalboog en de d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lierne_(bouwkunde)

lierne

Een lierne is een wat kortere verbindingsrib in een gotisch ribbengewelf die niet uitgaat van een steunpunt (een gewelfdrager als console, pilaar e.d.) en ook niet uitkomt in een sluitsteen. Liernes zijn de gewelfribben die in een stergewelf of netgewelf vaak tussen de belangrijker (const...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/lierne.shtml

lierne

decoratieve rib in een gotisch gewelf, die niet uit de muur voorkomt en de middensluitsteen niet raakt.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.