Zoek op

MLC

Gemengde lymfocytenkweek.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

MLC

Multiple Logical Channels; transport protocol van hp; zie http://hpoj.sourceforge.net-hpoj-cvs-doc-info-protocols.html
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10002

MLC

* Multi Layer Ceramic
* Multi Line Coupler
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10433
Geen exacte overeenkomst gevonden.