Zoek op

Marktprijs

Dit is de prijs die de afnemer (consument) betaalt voor de aanschaf van een goed of dienst. Dit bedrag is inclusief belastingen, subsidies en handel- en vervoerskosten.
Gevonden op https://www.finler.nl/marktprijs/

Marktprijs

In de micro-economie, een deelgebied van de economie, is de marktprijs de prijs die in een markt tot stand komt, Wanneer de consumenten evenveel willen kopen als de producenten willen verkopen, is de markt in evenwicht. In dit geval zijn marktprijs en evenwichtsprijs aan elkaar gelijk. Dit evenwicht wordt in de hiernaast staande figuur afgebeeld. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marktprijs

Marktprijs

De prijs die de afnemer betaalt voor het gekochte product.
Het begrip marktprijzen worden vooral gebruikt bij de waardering van de toegevoegde waarde en het binnenlands product.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2402

Marktprijs

De marktprijs of de evenwichtsprijs is de prijs waarbij de gevraagde hoeveelheid en de aangeboden hoeveelheid gelijk zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927
Geen exacte overeenkomst gevonden.