Zoek op

interventieprijs

grens aan hoe laag de feitelijke marktprijs voor een bepaald (landbouw)product mag zijn. Daalt de feitelijke marktprijs ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/interventieprijs

Interventieprijs

Interventieprijs is de minimale prijs die voor een (agrarisch) product moet worden betaald. Deze minimumprijs voor agrarische goederen wordt jaarlijks vastgesteld door de Europese Unie (EU) en heeft als doel de agrarische sector van een redelijk inkomen te voorzien. Het bepalen van interventieprijzen is onderdeel van het Europese gemeenschappelijke...
Gevonden op https://www.finler.nl/interventieprijs/

interventieprijs

De EU stelde per jaar een zgn. richtprijs vast en beloofde in te grijpen als de prijs op de markt ongeveer 5 a 10% beneden de richtprijs dreigde te zakken. De boeren konden dan hun product aanbieden aan de `interventiebureau`s`. Een interventieprijs werd dus voor de agrariërs een `garantieprijs`. Hierdoor werd het marktmechanisme doorbroken en gin...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.