Zoek op

Marktrente

De op een bepaald moment geldende actuele rente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Marktrente

De prijs voor het (uit)lenen van kapitaal voor een bepaalde periode. Die prijs wordt door verschillende factoren beïnvloed. Bij de vraag naar kapitaal loopt de rente op, bij aanbod van kapitaal daalt ze. Indien vraag en aanbod elkaar in evenwicht houden, blijft de rentestand gelijk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Marktrente

De op een bepaald moment geldende actuele rente. Onder de marktrente verstaat men normaal gesproken de rente zoals deze op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en de geldmarkt geldt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/marktrente

Marktrente

Onder de marktrente verstaan wij de rente zoals deze op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en de geldmarkt geldt.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_m.asp
Geen exacte overeenkomst gevonden.