Zoek op

Matched

Onderdelen heten `matched` als zij zijn geselecteerd op een of meerdere identieke parameters, bijvoorbeeld versterkingsfactor of weerstandswaarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511
Geen exacte overeenkomst gevonden.