Zoek op

Mbps

Megabits per seconde. Uitdrukking van de transmissiesnelheid in miljoenen bits per seconde.
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

mbps

-megabits per second- Eenheid voor de snelheid van gegevensoverdracht uitgedrukt in het aantal bits dat per seconde via de lijn wordt verstuurd. E?n mbps is 1 miljoen bits per seconde.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/m.php?id=2915

MBPS

( Megabit Per Second) Met deze standaardmaat wordt de gegevensuitwisseling via communicatielijnen uitgedrukt. Eén Mbps staat gelijk aan een overdracht van een miljoen bits per seconde (1.048.576 om precies te zijn) .
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Mbps

(Megabits per seconde. Zoals in een netwerkkaart 10-100*Mbps*.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers
Geen exacte overeenkomst gevonden.