Zoek op

modus

Latijn: manier, wijze. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/modus

modus

de modus zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['modʏs] Verbuigingen:   mo|di (meerv.) 1) hoe je iets doet of hoe iets gebeurt Voorbeeld:   `We hebben na ons conflict een modus gevonden om de samenwerking voort te zetten`Synoniemen:   wijze, mani...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/modus

MODUS

1) Elk van de wijzen van het werkwoord 2) Grammaticale term 3) Last 4) Lastbepaling 5) Maat 6) Manier 7) Manier (lat.) 8) Manier (latijn) 9) Model van renault 10) Oplossing 11) Toongeslacht 12) Toonladder 13) Toonsoort 14) Verplichting 15) Wijs 16) Wijze 17) Wijze van een werkwoord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MODUS/1

Modus

De wijs van het werkwoord. Het syllogismepatroon
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

Modus

[Latijn] - Modus is de Latijnse vertaling voor het Nederlandse grammatica onderdeel wijs. Er zijn vier modi ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modus_(Latijn)

Modus

[filosofie] - Een modus is in de filosofie de hoedanigheid, toestand of wijziging van iets. De ontologische status van modi is niet onomstreden. Hoewel er vrijwel algemene consensus over bestaat dat modi verschillen van secundaire eigenschappen, is er geen exacte definitie van het begrip. Door verschillende filosofen is het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modus_(filosofie)

Modus

[statistiek] - De modus is binnen een frequentieverdeling de waarde of (waarnemings)klasse met de grootste frequentie, of anders gezegd, de waarde of klasse die het vaakst voorkomt. De twee andere meest gebruikte centrale waardes (centrummaten) zijn de mediaan en het rekenkundig gemiddelde. De modus is zinvol wanneer de mee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modus_(statistiek)

modus

de meest voorkomende waarneming van een serie waarnemingen. Er kan er maar één zijn!
Gevonden op http://wiskunde.ebrodesign.com/index.php?gr=7&id=29

modus

wijze, manier
Jaar van herkomst: 1649 (WNT wijze I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Modus

Let op: Spelling van 1858 de wijs of manier eener zaak; de vorm of wijze van een werkwoord, b.v. modus indicativus, de aantoonende wijs enz
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

modus

wijze, manier (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/modus

Modus

Gregoriaanse toonsoort.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Modus

De modus is de meest genoemde waarde in een reeks getallen.
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Modus

Ook genoemd: modale klasse. De waarde, die in een cijferreeks het meeste voorkomt. De klasse uit een frequentietabel met de hoogte frequentie. Zie `Centrale tendentie`. moet worden geconfronteerd. In de mediadoelstelling zal ook worden opgenomen in welk tijdsbestek dit dient te geschieden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Modus

Synoniem: mode (Eng)
De modus is de uitkomst met de hoogste frequentie. Bij een geclassificeerde continue variabele spreken we van van de modale klasse.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

modus

[Muziek] een toonladder in het modaal toonsysteem. meervoud: modi
Gevonden op https://quizlet.com/103744012/woordjes-muziek-theorie-flash-cards/

modus

[Wiskunde] getal met de grootste frequentie
Gevonden op https://quizlet.com/116965012/wiskunde-h5-flash-cards/

Modus

[Literatuur] Beschrijvende statistische centrummaat: de score die in een frequentieverdeling het meest voorkomt.
Gevonden op https://quizlet.com/68652857/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba

modus

Een 'mode' of modus is de manier waarop het licht zich door een medium verplaatst. Men maakt hierbij verschil tussen singlemode en multimode, waarbij het type vezel moet passen bij de gebruikte lichtbron.
Gevonden op https://www.conrad.nl/nl/informatie-tips/componenten/kabels/glasvezel-wiki.
Geen exacte overeenkomst gevonden.