Zoek op

Mediafranchise

Een mediafranchise is een intellectueel eigendom omtrent de personages, omgevingen en handelsmerken uit een origineel werk uit media, zoals een film, een literair werk, een televisieserie of een computerspel. De term wordt in praktijk vooral gebruikt voor fictie, en slaat dan op een gehele serie van werken uit dezelfde of meerdere media, met in al...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediafranchise

Mediafranchise

Een mediafranchise is een figuurlijk pakket van intellectuele eigendomsrechten van een origineel mediaproduct met betrekking tot onder andere handelsmerken, handelsnamen en auteursrechten. Bij een mediafranchise kan het bijvoorbeeld gaan om eigendomsrechten van een film, een literair werk of een televisieserie. Mediafranchises komen vooral op als e...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Mediafranchise
Geen exacte overeenkomst gevonden.