Zoek op

Mentorschap

[juridisch] - Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon voor wie mentorschap is ingesteld, is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen. De rechter kan voor de perso...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mentorschap_(juridisch)

Mentorschap

Beschermingsmaatregel voor wie niet zelf niet meer voor zijn persoonlijke (niet-financiële) belangen kan zorgen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Mentorschap

Het door de rechter aanstellen van een vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen, zoals mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische patiënten enz. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling, begeleidt de pe...
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.