Zoek op

metacognitie

Het denken over het denken, zoals wanneer men via introspectie bij zichzelf nagaat hoe men gewoonlijk te werk gaat om zich iemands naam te herinneren als die maar niet te binnen wil schieten. Ook de kennis van de eigen kennis, dus denken over wat men allemaal weet en hoe men dat aan de weet gekomen is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/metacognitie

Metacognitie

Metacognitie is een begrip uit de filosofie en de leerpsychologie. Cognitie (uit het Latijn cognitio: kennis, inzicht) en meta (uit het Grieks, betreffende). Metacognitie is dus de studie die de kennis(-verwerving) zelf tot onderwerp van studie heeft; kennis over kennis. Metacognitie is een belangrijke vaardigheid van een efficiënte leervaardighe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Metacognitie
Geen exacte overeenkomst gevonden.