Zoek op

gedragstherapie

Psychotherapeutische toepassing van gedragsmodificatie. Uitgangspunt van de therapeut is dat de door de cliënt of patiënt zelf als storend en onaangenaam ervaren gedragingen zo snel mogelijk gewijzigd moeten worden, zonder dat er eerst gezocht wordt naar verborgen en onbewuste mechanismen uit het verleden die de ongewenste gedragingen veroorzaakt...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/gedragstherap

Gedragstherapie

Gedragstherapie is theoretisch gezien een therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen (vanuit de gedragwetenschappen en met invloed van de leertheorie, cognitieve psychologie en experimentele psychologie) en is praktisch bezien een techniek om op een opbouwende wijze gedrag te veranderen. ==Grondbeginselen== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragstherapie

Gedragstherapie

Een vorm van psychotherapie die sinds het beging van de jaren zestig bestaat. Het uitgangspunt van de behandeling is dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer kan worden afgeleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige leerprincipes, zoals belonen en (in mindere mate) straffen. Het voordeel van de behandelwijze is dat in relatief ko...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

gedragstherapie

psychologische behandelmethode gericht op het aanleren van probleemoplossend gedrag en het afleren van ongewenste reacties
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Gedragstherapie

Gedragstherapie is er op gericht om emotionele problemen op te lossen door te leren om anders te reageren. Omdat gedrag vaak een wisselwerking heeft met de omgeving waarin iemand leeft, speelt dit aspect een grote rol bij de behandeling. Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Iemand met psychische problemen kan op aanwijzing van de therape...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/G/gedragstherapie_304/
Geen exacte overeenkomst gevonden.