Zoek op

metafoor

de metafoor zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [meta'for] Verbuigingen:   meta|foren (meerv.) beeldspraak gebaseerd op vergelijking, waarbij een woord in een niet-letterlijke betekenis wordt gebruikt Voorbeeld:   `Een voorbeeld van een metafoor is 'een tsuna...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/metafoor

metafoor

Beeldspraak, overdrachtelijk taalgebruik, bijvoorbeeld: 'zilveren vogel' (voor vliegtuig) of 'een ijzeren wil'.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taalwetenschap/metafoor

METAFOOR

1) Allegorie 2) Beeldspraak 3) Beeldspraak op vergelijking 4) Beelspraak 5) Figuurlijk 6) Figuurlijke uitdrukking 7) Figuurlijke uitspraak 8) Gelijkenis 9) Leenspreuk 10) Overdracht 11) Overdrachtelijke uitdrukking 12) Redekunstige figuren 13) Stijlfiguur 14) Symbool 15) Vergelijkende beeldspraak 16) Vergelijking 17) Vergelijkingsbeeldspraak 18) Zi...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/METAFOOR/1

metafoor

beeldspraak die berust op een vergelijking (Pleysier 2007)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Metafoor

Een metafoor is een vorm van beeldspraak, waarbij geen vergelijkingswoord (als, zoals, net een ...) gebruikt wordt. Een metafoor kan ook een retorische beeldspraak zijn, die zijn effect bereikt via associatie, vergelijking, gelijkenis, antithese (= tegenstelling), hyperbool (= (buitensporige) overdrijving) of metonymie. ==Voorbeelden== == Etymolog...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Metafoor

metafoor

•beeldspraak waarbij men een woord B zegt in plaats van het woord A terwijl er tussen A en B een verband is van gelijkenis.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/metafoor

metafoor

Vorm van beeldspraak behorend tot de metaforiek. De metafoor in ruimere zin is een vergelijking-met-als (soms met verzwijging van ‘als’), zoals in: Ik ben een blomme
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

metafoor

overdrachtelijke uitdrukking
Jaar van herkomst: 1786-1793 (WNT leenspreuk )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

metafoor

I. Overkoepelende benaming voor alle vormen van beeldend taalgebruik. II. Vorm van beeldspraak, waarbij alleen het beeld en niet het te vergelijken object wordt genoemd.
Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning.
(= lichaam)
(J.C. Bloem)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Metafoor

Strikt genomen een stijlfiguur. Je vergelijkt A (iets dat je nog niet kent) met B (iets dat je wel goed kent), terwijl ze op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Een metafoor is WAAR en ook weer NIET WAAR. In de vergelijking streep je het deel `lijkt op` (is net als) wég. Zo wordt voetbal oorlog. Aangezien het een vergelijking is m...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

metafoor

beeldspraak die berust op overeenkomst tussen het beeld en dat wat ermee wordt `bedoeld`, het object. Bij een als-vergelijking en een asyndetische vergelijking worden zowel beeld als object genoemd. Bij een metafoor wordt alleen het beeld genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Metafoor

Niet verbaal gegeven dat als teken voor iets anders gebruikt wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Metafoor

vorm van beeldspraak, waarbij de afbeelding of beschrijving berust op een vergelijking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Metafoor

onject wordt vervangen door beeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

metafoor

Uit de woordenlijst van de uitspraak; beeldspraak, het verschijnsel dat op grond vqn overeenkomst iets met de naam van iets anders benoemd wordt (hij is een beer > hij is zo sterk als een beer)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11149

Metafoor

Een metafoor is een vorm van beeldspraak waarbij figuurlijk taalgebruik centraal staat. Door het gebruik van een metafoor wordt er een bepaald beeld geschapen. Dit beeld heeft een overeenkomst met wat er werkelijk bedoeld wordt. Bij een metafoor wordt altijd een vergelijking getrokken. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen iets wat men wel en wa...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Metafoor

metafoor

overdrachtelijke uitdrukking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/metafoor

metafoor

wat je bedoelt benoem je met een beeld dat erop lijkt vb: de 'kop' van een spijker is een metafoor
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=metafoor

Metafoor

woord met overdrachtelijke betekenis, beeldende zegswijze
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Metafoor

beeldspraak doormiddel van een vergelijking
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Metafoor

Vergelijkingsbeeldspraak; stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld.
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Metafoor

[Nederlands] Figuurlijke uitspraak die gebaseerd is op overeenkomst
Gevonden op https://quizlet.com/84954870/nederlands-flash-cards/

metafoor

I. Overkoepelende benaming voor alle vormen van beeldend taalgebruik. II. Vorm van beeldspraak, waarbij alleen het beeld en niet het te vergelijken object wordt genoemd.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.