Zoek op

beeldspraak

de beeldspraak zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈbeltsprak] taalgebruik waarbij je iets omschrijft door het te vergelijken met iets anders, bijv. 'als twee druppels water op elkaar lijken' Voorbeeld:   `onbegrijpelijke beeldspraak` © Kernerman Dictionaries. S...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beeldspraak

BEELDSPRAAK

1) Allegorische term 2) Beeld 3) Beelden in de taal 4) Cliché 5) Figuurlijk 6) Metafoor 7) Woordenkeer 8) Zinnebeeldige aanduiding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEELDSPRAAK/1

Beeldspraak

Beeldspraak is figuurlijke taal en als zodanig een stijlfiguur. Als we denken aan iets bepaalds komen daarbij andere dingen in de gedachten. Dit gebeurt vaak als beide dingen een bepaalde overeenkomst hebben. Deze overeenkomst heet associatie. Vrijwel elke vorm van beeldspraak berust op een dergelijke associatie. ==Voorbeelden== Standaarduitdrukki...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldspraak

beeldspraak

•het uiten van een gedachte of begrip met beelden. •eentroop, een figuurlijke uitdrukking.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beeldspraak

Beeldspraak

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] gedachte door middel van zinnebeelden uitgedrukt (roos voor jong en schoon meisje, leeuw voor held, monster voor wreedaard).
*...SPRAKIG, [bijvoegelijk naamwoord] in beeldspraak uitgedrukt, figuurlijk.
*...STORMER, m. (-s), vernieler van beelden [inzonderheid] in de nederl. [in de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

beeldspraak

alle taalvormen waarbij een object vergeleken wordt met een ander object, het beeld. Er bestaan veel vormen van beeldspraak. Zie voor een opsomming het register onder 'beeldspraak'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

beeldspraak

een stijlmiddel: het gekozen woord of de uitdrukking moet niet letterlijk genomen geworden, maar is gekozen op grond van een overeenkomst of een andere relatie met wat er `eigenlijk` bedoeld wordt. De soorten beeldspraak die berusten op overeenkomst:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Beeldspraak

figuurlijk taalgebruik, taalgebruik waarin een beeld duidelijk maakt wat iemand bedoelt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

beeldspraak

gebruik van woorden in een figuurlijk betekenis vb: als je hem een stijve hark noemt, is dat beeldspraak
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beeldspraak

Beeldspraak

Taalvorm waarbij een gedachte of een begrip indirect tot uiting wordt gebracht in de vorm van een beeld. Iets wordt vergeleken met of vervangen door iets anders: Eén voorbeeld: Als een vrome tulp bloemt de lampvlam op de tafel... (Felix Timmermans) waarbij de vlam vergeleken wordt met een tulp.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/15_Beeldspraak.html

Beeldspraak

Een middel dat dichters en schrijver vaak gebruiken om een `boodschap` over te brengen. Dat wat ze bedoelen wordt dan vergeleken met een beeld uit een andere sfeer, bijv. de natuur.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585

Beeldspraak

vervanging van een uitgesproken gedachte door een verbaal beeld dat de situatie in de ogen van de spreker duidelijker aangeeft.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

beeldspraak

[Literatuur] figuurlijk taalgebruik
Gevonden op https://quizlet.com/110558250/literatuur-gedichten-stijlfiguren-flash-cards

beeldspraak

[Nederlands] figuurlijk taalgebruik
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/

beeldspraak

alle taalvormen waarbij een object vergeleken wordt met een ander object, het beeld. Er bestaan veel vormen van beeldspraak. Zie voor een opsomming het register onder ‘beeldspraak’.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.