Zoek op

migratiesaldo

verschil tussen aantal vertrekkers en aantal vestigers
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Migratiesaldo

Het aantal gevestigde personen minus het aantal vertrokken personen.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=459

migratiesaldo

Het verschil tussen vestiging (immigratie) en ver- trek (emigratie). Het saldo kan zijn positief, negatief en zelfs ook precies 0. Andere naam: netto-migratie en sociale groei.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Migratiesaldo

Het verschil tussen het aantal mensen dat het land inkomt (immigratie) en het land verlaat(emigratie). Is het positief dan is er sprake van een vestigingsoverschot, anders is sprake van een vertrekoverschot.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

migratiesaldo

[Aardrijkskunde] het aantal mensen dat zich ergens vestigt min het aantal mensen dat vertrekt. positief: vestigingsoverschot, of negatief: vertrekoverschot
Gevonden op https://quizlet.com/95195868/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.