Zoek op

concurrentie

markten en prijzen: De onderlinge wedijver tussen ondernemingen om een sterke positie op de markt te veroveren, waarvan met ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=concurrentie

concurrentie

de concurrentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔŋkyˈrɛn(t)si] situatie dat er concurrenten zijn economie Voorbeeld:   `Door de sterke concurrentie dalen de prijzen.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'concurrentie' komt voor in de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/concurrentie

Concurrentie

In de economie wordt gesproken van concurrentie wanneer twee of meerdere bedrijven strijden om een grotere positie op de markt. Een groter marktaandeel voor de één betekent automatisch een kleiner marktaandeel voor de ander. Soms is de concurrentiestrijd zo hevig dat sommige bedrijven het niet redden en faillissement aan moeten vragen. Deze vorm ...
Gevonden op https://www.finler.nl/concurrentie/

CONCURRENTIE

1) Competitie 2) Handelsnaijver 3) Mededingers 4) Mededinging 5) Rivaliteit 6) Wedijver
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONCURRENTIE/1

Concurrentie

[biologie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(biologie)

Concurrentie

[ecologie] - Concurrentie is een begrip in de ecologie, dat duidt op het gebruik van het milieu door organismen met overeenkomstige behoeften. Er kan concurrentie plaatsvinden om ruimte, om voedingsstoffen en water, of om licht. De concurrentie tussen individuen van dezelfde soort (infraspecifieke concurrentie) is sterker d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(ecologie)

concurrentie

•: het concurreren ;wedijver; competitie
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/concurrentie

concurrentie

Proces waarbij individuen elkaar in hun bestaan nadelig beïnvloeden als gevolg van een gemeenschappelijke beperkende milieufactor. Coocurrentie kan binnen de soort en tussen soorten optreden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Concurrentie

De concurrentie bij zoekmachine-optimalisatie is het aantal pagina's in Google dat eenzelfde zoekwoord op een webpagina heeft vermeld. Bij het zoeken in Google staat aan de rechterkant in beeld de opmerking: Resultaten 1 - 10 van circa 737.000 voor zoekmachine optimalisatie (0,10 seconden) Het aanta...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10792

Concurrentie

De onderlinge wedijver tussen ondernemingen om een sterke positie op de markt te veroveren. Concurrentie komt op allerlei markten voor.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/concurrentie

concurrentie

proberen iemand te verslaan vb: door de concurrentie worden boeken steeds goedkoper
hij had geen concurrentie [niemand kon tegen hem op]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=concurrentie

concurrentie

1. als twee of meer organismen tegelijkertijd hetzelfde begeren dat essentieel is voor hun voortbestaan of voortplanting wat op dat moment of later beperkt aanwezig zal zijn (exploitatie concurrentie).2. schadelijke of nadelige interactie tussen twee of meer organismen of soorten om een adequate (levens)bron die niet beperkend is (interferentie con...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

Concurrentie

(1) Mededinging. Die kan plaatsvinden vanuit vijf invalshoeken: directe rivalen, afnemers (die het zelf kunnen doen), leveranciers (die uw functie over kunnen nemen), aanbieders van substituten en bedrijven die uw markt kunnen betreden. Zie ook `Concurrent`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Concurrentie

(2) Wedijveraars om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro- omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoef te- categorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype) en merkconcurrentie (het ene merk of het an...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Concurrentie

[Geschiedenis] Mensen of bedrijven willen beter zijn dan anderen
Gevonden op https://quizlet.com/114282334/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.