Zoek op

MILIEUBELASTING

1) Ecotaks 2) Milieuheffing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MILIEUBELASTING/1

Milieubelasting

Van de milieuheffingen is de zuiveringsheffing de bekendste belasting. Doel van de zuiveringsheffing is degenen die verontreiniging van oppervlaktewater door lozing van afvalstoffen veroorzaken, te laten meebetalen aan de zuivering van het oppervlaktewater. Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ is hier dus van toepassing.http://financieel.infonu....
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/9522-belastingen-soorten-belasting.ht

Milieubelasting

[Aardrijkskunde] Druk op het milieu door de vervuiling van lucht, bodem en water.
Gevonden op https://quizlet.com/122911976/aardrijkskunde-7-stedelijke-gebieden-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.