Zoek op

verstoring

de verstoring zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'storɪŋ] Verbuigingen:   verstoring|en (meerv.) onderbreking van wat niet onderbroken of gehinderd had moeten worden Voorbeelden:   `verdacht van verstoring van de openbare orde`, `een werkstraf krijgen na...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verstoring

VERSTORING

1) Belemmering 2) Gelazer 3) Interferentie 4) Stoornis 5) Vredebreuk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERSTORING/1

Verstoring

[ecologie] - Een verstoring is in de ecologie een gebeurtenis die ervoor zorgt dat een ecosysteem discreet verandert. Deze verstoringen in een bosecosysteem zijn belangrijk om het verlies aan lichtbehoevende en warmteminnende soorten tegen te gaan en verjonging te stimuleren. == Achtergrond == De successie die optreedt na e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verstoring_(ecologie)

Verstoring

Het verstoren van natuurwaarden bijvoorbeeld door recreatieve druk, betreding, licht- en geluidhinder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

verstoring

Verstoring heeft te maken met de directe leefomgeving van mensen. Je kunt hierbij denken aan geluidshinder, stank of andere vormen van overlast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

verstoring

Syn.: verontrusting Def.: iets verbreken. Toelichting: Vindt voornamelijk plaats door: - geluid ; - stank; - activiteiten die de veiligheid aantasten ('externe veiligheid problematiek'). Ook begrippen als de lokale lucht- en bodemverontreiniging en versnippering zijn van belang
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verstoring

verstoring:negatieve verandering van de toestand van de bodem, het water, de plantengroei of een situatie, of een activiteit of gemoedstoestand van een dier.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Verstoring

Iedere gebeurtenis waardoor de werking van een geautomatiseerd informatiesysteem gaat afwijken van de beoogde werking als gevolg van kwaadwillige ingrepen door personen van binnen of buiten de organisatie. Gedacht moet worden aan inbraak, sabotage, oproer, terreuracties, gijzeling, brandstichting, vandalisme, datavernietigng door gebruik van magnet...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

verstoring

gebeurtenis die ervoor zorgt dat een ecosysteem verandert
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.