Zoek op

minuut

notarieel recht: akte die de notaris onder zich heeft. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/minuut

minuut

de minuut zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [mi'nyt] Verbuigingen:   mi|nuten (meerv.) wat zestig seconden duurt Voorbeeld:   `het is over vijf minuten klaar`Zij kan geen minuut stilzitten.  (zij is erg onrustig) © Kernerman Dictionaries. Spelli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/minuut

minuut

goedgekeurd en vastgesteld consept
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

minuut

•eenheid van tijd: "Een uur bestaat uit 60 minuten.", "Een minuut bestaat uit 60 seconden." •eenheid voor hoeken: "Een minuut is het 1-60ste deel van een graad." •"(juridisch)" oorspronkelijk document
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/minuut

minuut

Term uit de archivistiek voor de vastgestelde versie van een geschrift, waarnaar het netexemplaar wordt opgemaakt. Vaak gaan aan de minuut nog concepten vooraf. Het verschil tussen beide is, dat een concept gewoonlijk niet en een minuut meestal wel ondertekend is. In de arch...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Minuut

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (B.o.), (...uten), zestigste gedeelte van een uur, - van een graad, (aangewezen door het teken ', bv. 8'); (in de bouwkunst.) het 1-30 deel van het model; [in de schilderkunst, bij schilders] en teek.) het 1-48 deel der lengte van het menschelijk hoofd.
~,
*...NUTE, v. eerste schriftelijk opstel,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

minuut

60e deel van uur - Jaar van herkomst: 1494 (MNW )
eerste beknopt schriftelijk ontwerp - Jaar van herkomst: 1470 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Minuut

Let op: Spelling van 1858 het 60ste deel van een uur, graad; dit laatste echter volgens de oude of nonagesimale verdeeling, daar hij de nieuwe of centesimale verdeeling de regte hoek in 100 graden, de graad in 100 minuten, de minuut in 100 seconden enz. verdeeld is
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

minuut

Het 1-60 deel van een graad.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

minuut

(oude rechtstermen:) klad van een akte
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Minuut

Origineel van een (notariële) akte die door de notaris wordt bewaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Minuut

Origineel van een authentieke (notariële) akte, die de notaris bewaart.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Minuut

Een minuut is het origineel van een authentieke (notariële) akte, die de notaris bewaart.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Minuut

De minuut (of minuutakte) is het origineel van de notariële akte. De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10375

minuut

oorspronkelijke akte van een notaris, soms in kladversie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

minuut

Het oorspronkelijke document waarop terreinobjecten zijn ingetekend op basis van metingen in het terrein of door middel van stereokartering*. Syn: karteerblad. Engels: original plot Frans: minute Duits: Aufnahmeblatt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

Minuut

Exemplaar van de akte dat verblijft onder de ambtenaar die het heeft opgesteld. Zie ook Grosse.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Minuut

Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

minuut

60e deel van uur; eerste schriftelijke vastlegging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/minuut

Minuut

origineel van een authentieke (notari353le) akte, die de notaris bewaart.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/M

minuut

tijdsduur van 60 seconden vb: ik moest tien minuten op hem wachten
korte tijd vb: heb je een minuutje?
hij zit geen minuut stil [hij beweegt voortdurend]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=minuut

Minuut

Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Minuut

Concept vastgesteld door een bevoegde persoon of groep personen binnen de organisatie van een archiefvormer .
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Minuut

Een minuut is de vastgestelde versie van een geschrift waarnaar de expeditie of het net-exemplaar wordt opgemaakt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.