Zoek op

macht

In de wiskunde : de exponent die aangeeft hoeveel malen een getal met zichzelf moet worden vermenigvuldigd, en die rechts boven dat getal wordt geplaatst. Voorbeeld: het getal 1.000.000 is gelijk aan de 6-de macht van het getal 10: 106.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/macht

macht

de macht zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [mɑxt] Verbuigingen:   macht|en (meerv.) 1) vermogen/kracht om iets te (laten) doen zoals je wilt Voorbeelden:   `macht uitoefenen`, `de ouderlijke macht`uit alle macht proberen  (proberen met heel veel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/macht

MACHT

1) Armee 2) Autoriteit 3) Bedwang 4) Belang 5) Bende 6) Bestuur 7) Bevoegdheid 8) Bewind 9) Deel van een machtsverheffing 10) Deel van een worteltrekking 11) Energie 12) Gebied 13) Geweld 14) Gezag 15) Heerschappij 16) Instantie 17) Invloed 18) Kracht 19) Leger 20) Massa 21) Meerderheid 22) Menigte 23) Misbruik van kracht 24) Mogendheid 25) Overgew...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MACHT/1

Macht

[meetkunde] - Punten in het inwendige van een cirkel hebben negatieve macht, in het uitwendige positieve macht, en punten op de cirkel hebben een macht gelijk aan nul. De minimale macht is -r2. De meetkundige plaats van de punten met een gegeven macht ten opzichte van een vaste cirkel C is een cirkel concentrisch met C. ==A...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(meetkunde)

Macht

[politiek] - Macht in de politiek is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of organisaties. Macht over anderen houdt in dat de machthebber hen kan opdragen of dwingen om zijn wensen uit te voeren. Er zijn verschillende gradaties van macht: je hebt een dictatuur waarbij alle macht in de handen is...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(politiek)

Macht

[sociale wetenschappen] - Macht is volgens Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in. Het onderscheidt zich van gezag doordat gezag gelegitimeerd is. Daarnaast is ook sprake van definitiemacht waarbij bepa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(sociale_wetenschappen)

macht

•het vermogen zijn wil op te leggen. •een staat die zijn macht doet gevoelen. •"met man en ~": met inzetting van alle beschikbare middelen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/macht

Macht

Let op: Spelling van 1914 In den slaventijd de gebruikelijke term voor de slavenbevolking op een plantage in de verbinding ‘slavenmacht’ of ‘negermacht.’
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

macht

vermogen
Jaar van herkomst: 1236 (CG I 1, 22 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Macht

de capaciteit van groepen of individuen om andere groepen of individueen te laten handelen in overeenstemming met de eigen belangen of doelstellingen (zelfs tegen de weerstand van anderen in)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

macht

op macht fietsen, klimmen (met een grote versnelling fietsen en daardoor) zonder souplesse en dus veel inspanning vergend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10987

Macht

Macht is de invloed die een persoon, bedrijf of organisatie heeft op anderen. Als iemand macht heeft, doen andere mensen datgene wat hen wordt opgedragen. In sommige gevallen is de macht in handen van één persoon of één groep, er is dan sprake van een dictatuur. Wanneer die persoon of groep echter geweld gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat d...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Macht

macht

vermogen om iets te doen; invloed (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/macht

macht

het baas zijn, invloed hebben vb: de minister heeft meer macht dan de koningin
aan de macht komen [gaan regeren]
uit de macht der gewoonte [omdat je het altijd zo gedaan hebt]
macht uitoefenen [je invloed gebruiken]
iemand in zijn macht krijgen [hem onderwerpen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=macht

Macht

De invloed die een persoon, bedrijf of organisatie heeft op anderen. Als iemand macht heeft, doen andere mensen datgene wat hen wordt opgedragen. Als de macht in handen is van één persoon of één groep, dan is er sprake van een dictatuur. Wanneer die persoon of groep echter geweld gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat de macht in zijn handen bl...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

macht

[Maatschappijleer] Het vermogen om het gedrag van anderen dwingend te beïnvloeden.
Gevonden op https://quizlet.com/102291960/maatschappijleer-begrippen-voorkennis-12-flas

macht

[Politiek] de mogelijkheid om - door jouw functie - dingen te laten gebeuren zoals jij dat wilt
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.