Zoek op

MOLOCH

1) Afgod 2) Afgod bij de feniciërs 3) Afgod van de assyriërs 4) Afgod van de feniciërs 5) Afgod van de moabieten 6) Assyrische afgod 7) Australische hagedis 8) Bergduivel 9) Dier 10) Fenicische afgod 11) Foenische Godheid 12) Godheid 13) Iets waaraan alles ten offer moet worden gebracht 14) Jaggernaut 15) Kruipend dier 16) Log bestuurlijk lichaa...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MOLOCH/1

Moloch

[computerterm] - Moloch als computerterm is een benaming die gebruikt wordt voor een computerprogramma dat zoals opgezet associaties oproept met een monoliet. Het is een groot, log programma, dat gesloten is opgezet, zonder gebruik te maken van gangbare modulaire componenten. Deze term is vooral een reactie op de jaren `60 ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moloch_(computerterm)

Moloch

[film] - ==Verhaal== In het afgelegen woonhuis Berghof in Beieren wacht Eva Braun op de komst van haar geliefde Adolf Hitler. Tijdens een dag uit het leven van Hitler komt het karakter van de dictator tot uiting. ==Rolverdeling== == Externe link == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moloch_(film)

Moloch

[god] - (De) Moloch of Molek was een Kanaänitisch-Fenicisch-Carthaagse godheid, aan wie mensen werden geofferd. In de Hebreeuwse Bijbel komt deze godheid ter sprake als een afgod, zij het niet in heel uitgebreide zin. Het offeren aan deze `afgod` wordt hierin streng veroordeeld. Van de Judese koning Manasse staat vermeld d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moloch_(god)

Moloch

Let op: Spelling van 1858 molech, Hebr., een afgodsbeeld, bij eenige Oostersche volken, die, door hetzelve, de zon vereerden, en daaraan kinderen offerden. Het was een metalen beeld van een' mensch met eenen ossenkop. In eene opening onder hetzelve, werd een sterk vuur gestookt; de ten offer bestemde ki...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

moloch

bijbelse afgod; iets waaraan alles opgeofferd moet worden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/moloch

moloch

iets groots en logs (vaak een instelling of systeem) - Woordfeit: Moloch is in onze taal terechtgekomen dankzij een Latijnse bijbelvertaling die in de Middeleeuwen lange tijd als standaard werd gehanteerd, de Vulgaat. Daarin is het de naam van een (slechte) god aan wie mensen geofferd moesten worden; die naam komt bijvoorbeeld voor in Leviti...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/moloch.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.