Zoek op

monument

bestuursrecht: een minstens 50 jaren oude onroerende zaak (pand of terrein) van bijzondere cultuurhistorische of archeologische ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=monument

monument

bestuursrecht: een minstens 50 jaren oude onroerende zaak (pand of terrein) van bijzondere cultuurhistorische of archeologische ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/monument

monument

het monument zelfst.naamw.Uitspraak:   [monyˈmɛnt] Verbuigingen:   monument|en (meerv.) beeld of gebouw dat uit het verleden stamt of dat je herinnert aan iets uit het verleden Voorbeeld:   `oorlogsmonument`monumentenzorg  (overheidsdienst die zorgt...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/monument

MONUMENT

1) Beeldhouwwerk 2) Beschermd cultuurgoed 3) Gedenkenis 4) Gedenksteen 5) Gedenkteken 6) Gedenkzuil 7) Hoogtepunt 8) Kunstproduct 9) Standbeeld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MONUMENT/1

monument

•een groot gedenkteken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/monument

Monument

Monumenten bestaan uit rijksmonumenten en veelal gemeentemonumenten. Sommige bedrijfspanden behoren tot Industrieel erfgoed. Koopt u een bedrijfsruimte monument bedenk dan goed waar u aan begint. Het verbouwen van een monument brengt zeer veel regelgeving met zich mee. Raadpleeg uw gemeente voordat u overgaat tot de koop. Beschermd Stadsgezicht Een...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/monument/

Monument

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), gedenkteeken, gedenkzuil.
~AAL, [bijvoegelijk naamwoord] in den vorm van -, als een monument; de monumentale bouwkunst.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

monument

gedenkteken
Jaar van herkomst: 1665 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Monument

Let op: Spelling van 1858 openbaar gedenkteeken, gedenkstuk, gedenkzuil; aandenken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Monument

Een rijksmonument is ingeschreven in het rijksmonumentenregister. Het is minstens vijftig jaar oud.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

monument

verschillende betekenissen. 1. gedenkteken, opgericht ter herinnering aan een historische persoon of gebeurtenis. Komt voor in verschillende vormen, maar veelal als zuil, naald, boog, stand- of borstbeeld, tombe, epitaaf e.d.. 2. bouwwerk dat door zijn grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk is of door de eraan verbonden historische aspe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

Monument

Terrein of landschapselement van archeologische waarde (zie ook: Wettelijk beschermd monument).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

monument

gedenkteken; gedenkzuil; overblijfsel van vroegere kunst, nijverheid of wetenschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Monument

1. gedenkteken dat bedoeld is om de herinnering aan een persoon of gebeurtenis te bewaren; 2. bouwwerk dat beschermd wordt vanwege zijn schoonheid of historische waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Monument

[ overig] Het woord monument heeft een tweeledige betekenis. Enerzijds wordt het begrip gebruikt als er gesproken wordt over een gedenkteken, opgericht ter herinnering aan iemand of iets, veelal een historische persoon of gebeurtenis. Een monument kan in dat geval de vorm hebben ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

monument

Def.: alle vóór tenminste vijftiger jaren vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

monument

Def.: beschermd of te beschermen overblijfsel van vroegere cultuur, nijverheid of wetenschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Monument

Een monument is een gedenkteken dat een historische gebeurtenis of persoon symboliseert. Daarnaast kan een monument een overblijfsel van architectuur, nijverheid of kunst zijn. Het woord ‘monument’ stamt van het Latijnse ‘monumentum’, wat ‘dat wat herinnert’ betekent. Een monument kan een beeld, plaquette of zuil zijn, maar er zijn ook ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Monument

monument

gedenkteken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/monument

Monument

Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde offici353le stukken ( akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Zie ook: De Notaris.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/M

Monument

een huis is een rijksmonument als het staat ingeschreven in het (rijks)monumentenregister. Het moet dan gaan om een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde (art. 1 Monumentenwet)
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/M

monument

voorwerp dat bedoeld is je ergens aan te herinneren vb: dit beeld is een monument voor de Tweede Wereldoorlog
een monument oprichten [ergens een gedenkteken plaatsen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=monument

Monument

Als een woning is ingeschreven in het (rijks)monumentenregister wordt deze een monument genoemd. Als monument classificeert een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Monument

[Geschiedenis] Iets uit het verleden - bijvoorbeeld een gebouw - waarvan men vind dat het goed bewaard moet blijven en onderhouden moet worden, zodat de mensen er de in de toekomst ook nog van kunnen genieten.
Gevonden op https://quizlet.com/85190342/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.