Zoek op

leerdicht

leerdicht zelfst.naamw. [dichtkunst] gedicht met pedagogische, belerende ondertoon Bron: Wikiwoordenboek - leerdicht. SpellingCorrect gespeld: 'leerdicht' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met l...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/leerdicht

LEERDICHT

1) Dichtvorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEERDICHT/1

Leerdicht

Een dichtvorm van het beschouwende of didactische genre, waarbij de schrijver een onderwerp van wetenschappelijke of levensbeschouwelijke aard behandelt Het kwam vooral in de middeleeuwen voor, zoals Maerlants Der Naturen Bloeme (het mooiste uit de natuur), maar ook in later tijd, bijvoorbeeld Vondels Altaergeheimenissen of Bilderdijks De ziekte de...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_l.htm

leerdicht

Tot de didactische literatuur behorend genre dat de bedoeling heeft om in de vorm van poëzie lering te verstrekken (utile dulci). In de Middeleeuwen worden leerdichten geschreven door o.a. Jacob ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Leerdicht

lange middeleeuwse dichtelijke didactische teksten.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Leerdicht

[Literatuur] formeel: hexameters, ionisch epische taal + eveneens elegisch distichon - inhoud: compleet anders dan epos - doel: didactisch, met enkele sub soorten: * theologisch (theogonie) * praktisch didactisch * filosofisch en wetenschappelijk = didactisch epos of
Gevonden op https://quizlet.com/112727104/literatuur-van-de-oudheid-partim-grieks-samen
Geen exacte overeenkomst gevonden.