Zoek op

Multichanneling

Binnen de logistiek wordt onder een distributiekanaal elke wijze verstaan waarlangs leveranciers en afnemers kunnen worden geleverd en via welke leveranciers en afnemers met elkaar kunnen communiceren. Voorbeelden zijn: een supermarkt, een bezoek aan huis van een adviseur, een telefoongesprek, een brief, een e-mail, een SMS-bericht, surfen op het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Multichanneling

Multichanneling

Communicatie via meerdere kanalen, bijvoor-beeld via de telefoon, e-mail, post en de balie. Zie ook: no wrong dooren landelijk contactcentrum overheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699

Multichanneling

Communicatie via meerdere kanalen, bijvoorbeeld via de telefoon, e-mail, post en de balie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.