Zoek op

natiestaat

natiestaat zelfst.naamw. staat waarvan de inwoners zich tot hetzelfde volk rekenen   Voorbeeld: `Alleen eilandnaties, zoals IJsland lijken op een natiestaat aangezien daar maar één bevolkingsgroep aanwezig is ` Bron: Wikiwoordenboek - natiestaat. SpellingJuist gespeld: 'natiestaat...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/natiestaat

Natiestaat

De term natiestaat wordt wel gebruikt om aan te geven dat binnen een staat slechts één natie (zeer dominant) aanwezig is en dient om een soeverein territorium te bieden aan een bepaalde natie (een culturele identiteit). Binnen deze staat leven geen of zeer weinig mensen van een andere natie, en buiten haar grenzen wonen geen of zeer weinig mense...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natiestaat

Natiestaat

In onze huidige wereldorde leven wij overwegend in natiestaten. Het samengestelde woord natiestaat duidt er op dat het gaat om een combinatie van een gedeeld nationaal bewustzijn, en een staat. De staat is in feite het bestuurlijke orgaan. Natiestaten zijn staten die bestaan uit burgers die de macht en autoriteit erkennen van een nationale staat, e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Natiestaat

[Geschiedenis] Staat waarin sprake is van een politieke en maatschappelijke eenheid. De inwoners hebben het gevoel dat ze bij elkaar horen door een gemeenschappelijke taal, cultuur, of geloof, en de overheid bevorderd dit.
Gevonden op https://quizlet.com/25295071/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.