Zoek op

NAUSCOPIE

1) Schepenzienerij
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NAUSCOPIE/1

Nauscopie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Nauscopie``] De kunst om schepen op eenen verren afstand in zee te ontdekken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0015.htm

Nauscopie

Let op: Spelling van 1858 zeewaarzeggerij, eene voorgewende uitvinding van den Franschman Bottineau, om op het vaste land te bepalen, wat op zee, op eenen afstand van 250 mijlen, plaats had
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.