Zoek op

nettowinst

de nettowinst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈnɛtowɪnst] winst die overblijft als je de afschrijvingen en de belasting erover van de brutowinst hebt afgetrokken Antoniem:   brutowinst © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'nettowinst' ko...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nettowinst

Nettowinst

Meest simpele omschrijving: Brutowinst minus bedrijfskosten. Op andere manieren omschreven: 1) het bedrag dat aan de onderneming kan worden onttrokken zonder de continuïteit in gevaar te brengen; 2) omzet minus bedrijfskosten; 3) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting; 4) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minu...
Gevonden op https://www.finler.nl/nettowinst/

NETTOWINST

1) Handelsterm 2) Zuivere opbrengst 3) Zuivere winst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NETTOWINST/1

Nettowinst

Nettowinst is een veelgebruikte boekhoudterm. De nettowinst is de brutowinst min de bedrijfskosten. Oftewel de nettowinst is het geld dat overblijft nadat alle kosten van een onderneming zijn betaald. Dit kan erg complex worden bij grote bedrijven, omdat de boekhouder precies moet aangeven waar al het geld vandaan komt. Als de nettowinst positief ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettowinst

Nettowinst

Onder Nettowinst wordt verstaan de Brutowinst na aftrek van alle kosten en na belasting.
Formule: Nettowinst = Brutowinst - Kosten - Belasting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Nettowinst

Winst na aftrek van belastingen en afschrijvingen. Hierop is het dividend meestal gebaseerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Nettowinst

Winstcijfer na aftrek van afschrijvingen en belastingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Nettowinst

De nettowinst is de brutowinst minus de bedrijfskosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Nettowinst

Winstcijfer na aftrek van afschrijving en belasting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Nettowinst

De winstgevendheid van een onderneming na aftrek van alle kosten en belastingen. De nettowinst is de brutowinst minus de bedrijfskosten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/nettowinst

Nettowinst

Algemene (= connotatieve) definitie: Bedrag dat aan de onderneming onttrokken kan worden zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Voor de berekening van de omvang van de nettowinst zijn diverse operationele definities in gebruik. Ex ante: voordat is vastgesteld of het resultaat positief of negatief is: Brutowinst --- bedrijfskosten voor ...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Nettowinst

De nettowinst is die winst die overblijft na aftrek van alle kosten en na betaling van belasting.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Nettowinst

(1) 1) Algemene (= connotatieve) definitie: Bedrag dat aan de onderneming onttrokken kan worden zonder de continuteit in gevaar te brengen. Voor de berekening van de omvang van de nettowinst zijn diverse operationele definities in gebruik.
2) Ex ante: voordat is vastgesteld of het resultaat positief of negatief is: (brutowinst / bedrijfskosten) ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Nettowinst

(2) Brutowinst verkopen in bepaalde periode verminderd met de kosten van die periode. De nettowinst is een periodewinst.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Nettowinst

(3) Winst na aftrek van belastingen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.