Zoek op

embargo

beslagrecht: beslag op schepen en ladingen van een vreemde mogendheid waarop een andere mogendheid druk wil uitoefenen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/embargo

embargo

handelsrecht: beperking van internationale handel of verkeer als politiek en/of economisch drukmiddel. Bijv. in mei 1995 ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/embargo

embargo

mediarecht: verbod aan de pers om bepaalde informatie voor een bepaalde datum te publiceren. Het Nederlands Genootschap ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/embargo

embargo

het embargo zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɛmˈbɑrxo] Verbuigingen:   embargo|'s (meerv.) 1) verbod om goederen aan een land te leveren om zo te protesteren tegen wat dat land doet of juist nalaat Voorbeelden:   `wapenembargo`, `een embargo instellen`, ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/embargo

EMBARGO

1) Aan de pers opgelegd publicatieverbod 2) Aanhouding van goederen 3) Beslag 4) Beslag op schepen 5) Beslaglegging 6) Boycot 7) Handelsblokkade 8) Inbezitneming (wederrecht) 9) Persgeheim 10) Publicatieverbod 11) Recht van beslaglegging 12) Represaille 13) Tijdelijk beslag 14) Tijdelijk beslag op schepen 15) Tijdelijk publicatieverbod 16) Verbod
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMBARGO/1

Embargo

Een embargo is in de economische politiek een verbod op handel met een bepaald land. Het begrip kent ook betekenissen in andere samenlevingssectoren: daar gaat het niet om het achterwege laten maar om het voor korte tijd uitstellen van een handeling of om het slechts voor een selecte groep van specialisten toegankelijk maken van gegevens. ==Handel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Embargo

Embargo

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. beslag op schepen of handelsartikelen, havenversperring.
*...BARQUEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik embarqueerde, heb geëmbarqueerd), inschepen, laden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

embargo

beslaglegging - Jaar van herkomst: 1808 (WNT )
publicatieverbod - Jaar van herkomst: 1961 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Embargo

Let op: Spelling van 1858 Ital., het beslag op scheeps-waren en schepen, het scheeps-arrest; havenversperring
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

embargo

handelsverbod (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/embargo

embargo

[Maatschappijwetenschappen] wil zeggen dat er niet vóór een bepaald tijdstip mag worden gepubliceerd
Gevonden op https://quizlet.com/12866846/mm-hoofdstuk-4-de-pers-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.