Zoek op

Norsch

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, meest -), stuursch, barsch, knorrig, woest.
~ELIJK, [bijwoord]
~HEID, v. stuurschheid, barschheid; overmoed, vermetelheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

Norsch

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) bars, knorrig, stuurs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859
Geen exacte overeenkomst gevonden.