Zoek op

NUCLIDE

1) Atoomkern 2) Soort atoomkern
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NUCLIDE/1

Nuclide

Een nuclide of nucleïde is een atoomsoort die gekenmerkt wordt door het aantal protonen Z, het aantal neutronen (N), dus door het aantal van elk van de beide soorten kerndeeltjes, alsook door zijn energietoestand, mits de gemiddelde levensduur (doorgaans uitgedrukt als een halfwaardetijd) van die toestand lang genoeg is om waargenomen te worden. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nuclide

nuclide

Algemene term voor een atoom waarvan de kern een bepaald aantal nucleonen (neutronen en protonen) bevat.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Nuclide

Een atoomsoort die gekarakteriseerd wordt door het aantal protonen, het aantal nucleonen en de energetische toestand, mits de gemiddelde levensduur van die toestand lang genoeg is om waargenomen te worden. Energietoestanden met een levensduur van minder dan 10-10 s worden aangeslagen toestanden van een nuclide genoemd. Is de levensduur v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691
Geen exacte overeenkomst gevonden.