Zoek op

octrooirecht

intellectuele eigendomsrecht: rechtsgebied dat de regels omvat betreffende de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=octrooirecht

octrooirecht

octrooirecht: rechtsgebied uit de Rijksoctrooiwet 1995 en daaraan gerelateerde besluiten; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/octrooirecht

OCTROOIRECHT

1) Belasting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OCTROOIRECHT/1

Octrooirecht

[België] - Het octrooirecht was een stelsel van verbruiksbelastingen dat in de eerste helft van de 19de eeuw van kracht was in België. In dit stelsel hadden de steden het recht op het octrooi of poortgeld, een belasting voor het invoeren van goederen in de stad. Het octrooirecht werd in België afgeschaft in 1860. == Heff...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooirecht_(België)
Geen exacte overeenkomst gevonden.