Zoek op

onafhankelijkheid

de onafhankelijkheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔnɑf'hɑŋkələkhɛit] situatie dat je niet onder invloed staat van iemand of iets anders Voorbeeld:   `de Baskische strijd voor de politieke onafhankelijkheid` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op de wens anderen een plezier te doen. Een eigen koers varen.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc

Onafhankelijkheid

[kansrekening] - In de kansrekening betekent het begrip statistische onafhankelijkheid intuïtief gezien dat bij twee gebeurtenissen het feit of de ene gebeurtenis al dan niet voorkomt geen invloed heeft op de kans dat de andere gebeurtenis voorkomt. Hetzelfde begrip kan ook op stochastische variabelen toegepast worden. == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(kansrekening)

Onafhankelijkheid

[staatkunde] - Met onafhankelijk wordt bedoeld, dat een land of staat niet (meer) bestuurd wordt door een ander land en volledig kan beslissen over zijn of haar binnenlandse en buitenlandse politieke beleid. De status van onafhankelijkheid wordt internationaal bepaald door erkenning door andere staten. Alleen onafhankelijke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(staatkunde)

Onafhankelijkheid

[wiskundige logica] - In de wiskundige logica verwijst onafhankelijkheid naar de onbewijsbaarheid van een propositie uit andere proposities. Een propositie σ is onafhankelijk van een bepaalde eerste-orde theorie T als T σ noch bewijst, noch weerlegt; dat wil zeggen dat het onmogelijk is om σ uit T te bewijzen en dat het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(wiskundige_logica)

onafhankelijkheid

In het internationaal recht, een essentieel kenmerk van de staat als rechtspersoon. De vrijheid te voorzien in eigen welzijn en ontwikkeling, zolang dit de legitieme rechten van andere staten niet schaadt. Onafhankelijkheid houdt in dat geen andere staat het recht heeft te interveniëren. Maar een andere staat mag eventueel met geweld trachten hers...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Onafhankelijkheid

Er wordt niet gehandeld in naam van politieke doeleinden of acties van de regeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11129

Onafhankelijkheid

Onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om een ander een plezier te doen. Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten benvloeden door anderen. Vaart een eigen koers. Gedragsbeschrijvingen: a) Brengt eigen voorstellen of mening in, ook als bekend is dat anderen hier...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Onafhankelijkheid

Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten benvloeden door anderen. Een eigen koers varen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Onafhankelijkheid

Synoniem: stochastische onafhankelijkheid, independence (Eng)
Twee variabelen zijn onafhankelijk, als de uitkomst op de ene variabele niets zegt over de uitkomst op de andere. Formeel: de gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk, als de voorwaardelijke kans op A gegeven B gelijk is aan de onvo...
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.