Zoek op

autonomie

staatsrecht: zelfstandig, op zich staand, zonder bemoeienis van buitenaf kunnen handelen. De gemeenschappen en gewesten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=autonomie

autonomie

rechtswetenschap: regeling door wetgeving van eigen aangelegenheden door afzonderlijke (lagere) rechtsgemeenschappen binnen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/autonomie

autonomie

Bestuur over de eigen, interne aangelegenheden. Anders dan na volledige uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht is hier geen zeggenschap over het buitenlandse beleid. Veel jonge staten kenden een fase van autonomie voordat zij van kolonie tot soevereine staat werden. Zie ook soevereiniteit .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/autonomie

autonomie

de autonomie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑutonoˈmi] recht om zelf te bepalen wat je doet Voorbeelden:   `de keuze tussen autonomie of volledige onafhankelijkheid`, `de autonomie en keuzevrijheid van het individu`Synoniem:   zelfbestuur © Kernerma...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/autonomie

AUTONOMIE

1) Eigenwettelijkheid 2) Onafhankelijkheid 3) Zelfbeschikkingsrecht 4) Zelfbestuur 5) Zelfregering 6) Zelfstandigheid 7) Zelfwetgeving
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AUTONOMIE/1

autonomie

zelfbestuur, zelfstandigheid (Govers & Willems 2008)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Autonomie

De term autonomie is afgeleid van het Grieks αυτονομία (autonomía, autos (zelf) + nomos (wet), autonomos (eigen wetten opleggend)) en beschrijft het vrij zijn van extern bestuur. Het concept wordt teruggevonden in politiek, technisch, filosofisch, geneeskundig, moreel en psychologisch verband. Het verwijst daarbij steeds naar de capacite...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Autonomie

autonomie

• [politiek] gedeeltelijk zelfbestuur.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/autonomie

autonomie

zelfbestuur
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

autonomie

zelfregering
Jaar van herkomst: 1806 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Autonomie

Let op: Spelling van 1858 Gr., zelfwetgeving, vrijheid van wil; vrijheid om naar eigene wetten te leven. Autonomus, die niemand onderworpen is. Autonomisch, onafhankelijk, vrij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

autonomie

Zelfbestuur
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

autonomie

1. beschikking van een patiënt over zijn eigen lichaam 2. zelfstandig werken van een orgaan
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Autonomie

vrijheid of bevoegdheid om zelf te handelen of te besturen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

Autonomie

au·to·no·mie de; v 1 zelfbestuur 2 zelfstandigheid , de onafhankelijkheid van een orgaan , Synoniem: zelfstandigheid ; onafhankelijkheid van personen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Autonomie

Autonomie betekent het zelf opleggen van wetten. Een autonoom persoon probeert zaken na te streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn en bewandelt op die manier een eigen levenspad. Autonome personen kijken kritisch naar zichzelf en anderen en bepalen daarbij welke zaken zij bijvoorbeeld als goed of kwaad, of zinvol of zinloos zien. ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Autonomie

autonomie

zelfregering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/autonomie

Autonomie

zelfbeschikking, zelf bepalen hoe je wil leven.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Autonomie

Autonomie wordt gebruikt als synoniem voor zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is het vermogen om algemene dagelijkse levensverrichtingen zelfstandig uit te voeren zoals zichzelf verzorgen, eten, omgaan met geld … .
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Autonomie

De term autonomie komt uit het Grieks. Letterlijk vertaald betekent het eigen wetten opleggend. Het woord autonomie wordt vaak gebruikt in politiek, geneeskundig of psychologisch verband. Het verwijst daarbij steeds naar de capaciteit van een rationeel individu of bestuur om eigen verantwoorde beslissingen te nemen. Een autonoom persoon maakt zelf...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/A/autonomie_116/

Autonomie

Zelfstandigheid m.b.t. economische verhoudingen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

autonomie

[Aardrijkskunde] een zekere mate van zelfbestuur
Gevonden op https://quizlet.com/123810818/alle-begrippen-van-boek-een-aardrijkskunde-fl

autonomie

[Politiek] de bestuurslagen zijn bevoegd hun 'eigen huishouding' te besturen en te regelen
Gevonden op https://quizlet.com/12965384/pb-hoofdstuk-3-de-vertegenwoordigende-lichamen

autonomie

[Politiek] het zelfbestuur, de bevoegdheid van een land om zelf wetten en regels te maken = de onafhankelijkheid
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.