Zoek op

opschorting

financiële zaken markten en prijzen: tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=opschorting

opschorting

bankrecht: tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opschorting

OPSCHORTING

1) Respijt 2) Schorsing 3) Surseance 4) Suspensie 5) Temporisatie 6) Uitstel 7) Verlet 8) Verschuiving
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPSCHORTING/1

opschorting

het verloop en de samenkomst van de het onderwaterschip onder het achterschip. Deze term werd onder meer bij Witsen gevonden en heeft dus waarschijnlijk alleen betrekking op het onderwaterschip van de toenmalige zeegaande schepen. De vermelding bij Mr Jhr. J. van Lennep berust waarschijnlijk louter op overname van de term bij Witsen. Dat men van op...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=oph

Opschorting

Tijdelijke stopzetting van de beursverrichtingen met een aandeel, meestal gekoppeld aan een belangrijke mededeling van de onderneming in kwestie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Opschorting

Tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

opschorting

Beide partijen hebben het recht hun eigen prestatie op te schorten, wanneer de andere in gebreke blijft. Levert bijvoorbeeld de verkoper de zaak niet, dan kan de koper zijn betaling opschorten. Levert de verkoper een ondeugdelijke zaak, en weigert de koper te betalen, dan geldt in het algemeen de verplichting dat hij het geleverde weer ter beschikk...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Opschorting

Met opschorting wordt het tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds aangeduid. Opschorting gaat vaak samen met een belangrijke mededeling van de bewuste onderneming.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Opschorting

Opschorting

Tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken vennootschap.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/opschorting
Geen exacte overeenkomst gevonden.