Zoek op

uitstel

burgerlijk procesrecht: wachten om de behandeling van de zaak voor de rechtbank verder te zetten. Bijv. ~ op verzoek van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=uitstel

uitstel

strafrecht: beslissing van de rechter om een alle of enkele van de door hem uitgesproken straffen niet meteen ten uitvoer ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=uitstel

uitstel

het uitstel zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈœytstɛl] het verschuiven naar een later tijdstip Voorbeeld:   `uitstel van betaling vragen`Synoniem:   respijt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'uitstel' komt voor in de Woordenlijst N...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/uitstel

Uitstel

zie stilstand.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

uitstel

Spreekwoorden: (1914) Uitstel is geen afstel,
d.w.z. ‘al stelt men iets uit, men behoeft het daarom nog niet op te geven. Vooral in toepassing op schulden, die men in te vorderen heeft, of op iets, waarmede men iemand bedreigt’ (Ndl. Wdb. I, 1557). Van uitstel komt afstel of uitstel, afstel, wanneer men een pl...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2416.htm

uitstel

het verschuiven naar een later tijdstip vb: hij vroeg uitstel van militaire dienst aan
van uitstel komt afstel [als je iets uitstelt, doe je het helemaal niet meer]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=uitstel
Geen exacte overeenkomst gevonden.