Zoek op

Oranjezon

Oranjezon zelfst.naamw. natuurgebied van circa 400 hectare op het Zeeuwse Walcheren Bron: Wikiwoordenboek - Oranjezon. SpellingCorrect gespeld: 'Oranjezon' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 1 definitie op Encyclo1) ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/Oranjezon

Oranjezon

Oranjezon is een Nederlands natuurgebied van circa 400 hectare op het Zeeuwse Walcheren nabij Vrouwenpolder. Tot 1995 was het in gebruik als waterwingebied. Het gebied voorzag Middelburg en later Walcheren van drinkwater; een open waterwinkanaal werd hiertoe in het kader van de werkverschaffing gegraven. Hoewel het gebied nu geen dienst meer doet ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjezon
Geen exacte overeenkomst gevonden.