Zoek op

ORTHOLOGIE

1) Kunst om zich goed uit te drukken 2) Taalzuiverheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ORTHOLOGIE/1

Orthologie

De kunst van een goed en juist taalgebruik
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_o.htm

Orthologie

[wiskunde] - Orthologie is een begrip uit de wiskunde van de driehoek. Twee driehoeken ABC en A`B`C` heten ortholoog als de lijnen concurrent zijn. Het gezamenlijke snijpunt van deze lijnen heet het centrum van orthologie van ABC ten opzichte van A`B`C`. ==Eigenschappen== Orthologie is symmetrisch: de lijnen zijn ook concur...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthologie_(wiskunde)
Geen exacte overeenkomst gevonden.