Zoek op

overheid

Hieronder wordt verstaan: het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De laatste drie zijn de lagere overheden. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=overheid

overheid

staatsrecht: lichaam waarbij een bepaald gezag berust, verzamelterm voor het openbare gezag, zoals de regering en het parlement, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=overheid

overheid

staatsrecht: het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. De laatste drie zijn de lagere overheden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/overheid

overheid

Het hoogste gezag op een bepaald terrein, landelijk, in een provincie of gemeente . Ook wel het geheel aan diensten en organisaties dat dat gezag ter beschikking heeft, dan wel de werkgever van al die diensten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/overheid

overheid

de overheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈovərhɛit] Verbuigingen:   over|heden (meerv.) staat als organisatie Voorbeelden:   `overheidsuitgaven`, `plaatselijke overheid` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'overheid' komt vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/overheid

OVERHEID

1) Ambtenarenapparaat 2) Autoriteit 3) Autoriteit, autoriteiten 4) Autoriteiten 5) Bestuur 6) De gezagdragers 7) Gezag 8) Hogerhand 9) Macht 10) Magistraat 11) Magistratuur 12) Openbaar gezag 13) Regering 14) Rijk 15) Rijksbestuur 16) Staat
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OVERHEID/1

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied (= soeverein gezag). Zo spreekt men van nationale ("landelijke" in Nederland - "federale" in België), provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid. Soms slaat overheid niet op een territoriaal gezag, maar op inhoudelijke autoriteit, bijvoorbeeld kerkelij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid

overheid

•het geheel aan gezagvoerende lichamen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/overheid

Overheid

Het geheel van het Rijk, de provincies, de gemeenten, de samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=533

overheid

lichaam waarbij het openbaar gezag berust
Jaar van herkomst: 1526 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Overheid

alle instellingen die het recht hebben om burgers verplichtingen op te leggen en juist rechten toe te kennen, de overheid is onder te verdelen in de rijksoverheid, dat wil zeggen de centrale overheid zoals regering en ministers, en in de lagere overheden zoals provincies en gemeenten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Overheid

gezagsdragers
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

overheid

magistraat, instantie waar het openbaar gezag berust (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/overheid

overheid

regering van een land, provincie of gemeente vb: de overheid denkt aan het belang van alle inwoners
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=overheid

Overheid

Cultureel gesproken is de overheid geen 'dienst' of apparaat, maar een alles omvattende dimensie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Overheid

[Maatschappijleer] Alle politici en ambtenaren samen
Gevonden op https://quizlet.com/104604244/maatschappijleer-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.