Zoek op

Overspraak

Overspraak is elektromagnetische interferentie tussen verschillende signalen, bijvoorbeeld tussen het linker- en rechter kanaal van een stereosignaal. Letterlijk betekent dat een signaal van een verbinding `over spreekt` op een andere verbinding. Natuurkundig gezien gebeurt dit door resistieve, inductieve en capacitieve koppeling tussen geleider.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Overspraak

Overspraak

De mate waarin (bij stereo geluid) signalen van het linker kanaal in het rechter kanaal doorkomen en omgekeerd. Deze waarde wordt meestal uitgedrukt in dB, ten opzichte van het normaal doorgegeven signaal.
Een beetje overspraak is niet hinderlijk, tenzij het vervormd is. Zelden wordt er aangegeven of het oversprekende signaal meer vervormd is ...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

Overspraak

(De mate waarin een signaal uit het ene kanaal het andere kanaal beinvloed.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers
Geen exacte overeenkomst gevonden.