Zoek op

voogd

familierecht: persoon die zorgt voor het beheer van het vermogen van een minderjarige onder voogdij, een verlengd minderjarige ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=voogd

voogd

personen- en familierecht: een door de ouder of de rechter benoemde persoon die de voogdij uitoefent. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/voogd

voogd

de voogd zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [voxt] Verbuigingen:   voogd|en (meerv.) de voogd|es zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vox'd|ɛs] Verbuigingen:   voogdes|sen (meerv.) iemand anders dan de ouders die verantwoordelijk is voor een minderjarige
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/voogd

VOOGD

1) Aangesteld beschermer 2) Belangenbehartiger 3) Beschermer 4) Bestuurder 5) Bestuurder in naam van anderen 6) Curator 7) Gevolmachtigde 8) Iemand anders dan de ouders die verantwoordelijk is voor een minderjarige 9) Iemand die toeziet op de opvoeding 10) Kinderopzichter 11) Landvoogd 12) Momber 13) Opvoeder 14) Persoon die toeziet op de opvoeding...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VOOGD/1

Voogd

Een voogd (vrouwelijk: voogdes) is iemand die optreedt in een gezagsrelatie, en dus iemand of iets "onder voogdij" heeft. Het kan gaan om: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Voogd

Voogd

[familierecht] - Een voogd is in het recht een handelingsbekwame (rechts)persoon die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige. De voogd kan de taak van de ouders overnemen wanneer deze komen te overlijden of wanneer deze het kind "niet meer kunnen hanteren". ==Nederland== Voor meerderjarigen bes...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Voogd_(familierecht)

Voogd

[feodalisme] - Een voogd was in het feodale tijdperk een persoon die een bezit beheerde namens een andere instantie, meestal een kerkelijke instelling als een abdij, klooster of een kerk met grote bezittingen. Het gebied waarover de voogd het beheer voerde werd een voogdij genoemd. Vaak was de voogd het familiehoofd van het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Voogd_(feodalisme)

voogd

•iemand die als vervanger het ouderlijk gezag uitoefent. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/voogd

voogd

belangenbehartiger van minderjarige
Jaar van herkomst: 1237 (CG I 1, 39 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Voogd

Een persoon of instelling die het gezag krijgt over een minderjarig kind, bijvoorbeeld als de ouders daartoe zelf niet in staat zijn of wanneer de ouders overleden zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Voogd

Derde die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van een minderjarige waarover hij de voogdij heeft. Hij wordt slechts benoemd als de ouders (of één van hen) het gezag niet hebben. Hij hoeft het kind niet per se zelf te verzorgen en op te voeden. Hij is wettelijk vertegenwoordiger en moet het eventuele vermogen van de min...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

voogd

wettelijk belangenbehartiger (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/voogd

voogd

iemand die de verantwoordelijkheid van de ouders overneemt voor een minderjarig kind vb: zijn ouders kunnen niet voor hem zorgen, daarom heeft hij een voogd
een toeziend voogd [aangesteld om de belangen van minderjarigen te bewaken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=voogd

Voogd

Een voogd is in het recht een handelingsbekwame persoon die instaat voor de handelingsonbevoegde minderjarige. Gezag over minderjarige kinderen dat enkel en alleen door niet-ouders wordt uitgeoefend, noemen we voogdij. In de voogdij moet worden voorzien als de ouders door de kinderrechter uit de ouderlijke macht zijn ontheven of ontzet; in dit geva...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Voogd

Voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren) heeft als beide ouders zijn overleden. Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarige. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in een aparte akte. - Meervoud van Voogd: voogden
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/voogd/
Geen exacte overeenkomst gevonden.