Zoek op

PWD

1) Persoonlijke code
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PWD/1

PWD

Het PWD ondersteunt digitale informatie-uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. ==Aanleiding== Directe aanleiding voor ontwikkeling van het PWD is h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/PWD

Pwd

[Unix] - Het pwd commando (print working directory) geeft op de Unix-familie van besturingssystemen de naam van de huidige werkdirectory weer. Omdat dit commando veel gebruikt wordt, is het net zoals cd vaak ingebouwd in shells, zoals in de Bourne shell en Bash. ==Voorbeeld== ufo@sp500:~-perl> pwd -home-ufo-perl ==Gebruik i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pwd_(Unix)
Geen exacte overeenkomst gevonden.