Zoek op

euthanasie

strafrecht: het opzettelijk beëindigen van het leven van een ander, op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen. ~ is ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=euthanasie

euthanasie

strafrecht: het opzettelijk beëindigen van het leven van een ander, op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen. ~ is strafbaar, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/euthanasie

euthanasie

Letterlijk: zachte dood. Iemand op zijn of haar verzoek pijnloos doden wegens een ongeneeslijke ziekte die ondraaglijk lijden met zich meebrengt. Alleen een arts mag, onder strikte voorwaarden, euthanasie uitvoeren. Hiervoor bestaat een wettelijk verplichte zeer zorgvuldige procedure.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/euth

euthanasie

(Grieks: de goede dood) Bevorderen van het sterven van lijdende mensen. Tegenwoordig vooral een probleem van medische ethiek: in welke gevallen mag de arts zijn patiënt – al dan niet op diens verzoek – doen of laten sterven? In Nederland bestaat een wettelijke bepaling die levensbeëindiging op verzoek toelaat mits dit gebeurt door een arts, d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/euthanasie

euthanasie

de euthanasie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [œytanaˈzi, øtanaˈzi] het laten sterven van iemand die ernstig ziek is, ondraaglijke pijn lijdt en niet meer beter kan worden Voorbeeld:   `euthanasie plegen`Synoniemen:   levensbeëindiging, zachte dood acti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/euthanasie

euthanasie

opzettelijke beëindiging van iemands leven of bespoediging van zijn uiteindelijk sterven op uitdrukkelijk verzoek van diegene zelf of in het geval van wilsonbekwamen na toestemming van derden, uitgevoerd door een ander, meestal een arts, bijvoorbeeld door het verstrekken van een middel dat tot de dood leidt of de dood bespoedigt, of meer indirect,...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/euthanasie

Euthanasie

Sterven zonder lijden, het verlichten of verhaasten van de dood bij ongeneeslijk.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

Euthanasie

De opzettelijke beëindiging van het leven door een ander dan de betrokkene op diens uitdrukkelijke verzoek.
Voor de statistiek is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem-haar of door een collega is voorgeschreven, verstrekt of toeg...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=955

euthanasie

het bespoedigen van de dood bij ongeneeslijk zieken
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Euthanasie

Let op: Spelling van 1858 het wel sterven, een zachte dood, het ontslapen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Euthanasie

Een opzettelijke handeling, in het belang van een ongeneeslijk zieke, om het leven liefst pijnloos te beëindigen.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

euthanasie

opzettelijke handeling die het leven van iemand anders beëindigt, op uitdrukkelijk verzoek van die ander. Het doel is om de dood zo zacht en pijnloos mogelijk te maken. Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. synoniem: genadedood
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Euthanasie

Sterven zonder lijden, het verlichten of verhaasten van de dood bij ongeneeslijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10728

Euthanasie

zachte dood, pijnloos laten inslapen. Euthanasie is het op een humane manier beëindigen van het leven van de hond, als dat leven ondraaglijk is geworden. Het woord "euthanasie" is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk "gemakkelijke dood" (eu = gemakkelijk en thanatos = dood). Ik spreek liever van "zachte dood". Voor de ongeneeslijk ziek...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Euthanasie

"Zachte" (kunstmatige) dood; dood zonder lijden, meestal door gebruik van een injectie met een sterk werkend slaapmiddel..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Euthanasie

Het van het leven beroven van een ander, op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van die ander. Bij actieve euthanasie is er doorgaans sprake van het toedienen van levensbeëindigende middelen. Bij passieve euthanasie blijven de levensverlengende activiteiten achterwege, of worden zij gestaakt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Euthanasie

Het op uitdrukkelijk verzoek beëindigen van het leven of helpen bij zelfdoding. Alleen een arts mag, onder strikte voorwaarden, euthanasie uitvoeren. De term ‘euthanasie’ is alleen van toepassing als actief wordt (mee)gewerkt aan de zelfdoding. Het op verzoek stoppen van een behandeling of het afzien van verdere zinloze medische handelingen is...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

euthanasie

het bespoedigen van de dood door het toedienen of achterwege laten van
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

euthanasie

zachte dood (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/euthanasie

euthanasie

Tot de jaren dertig van de twintigste eeuw stierven veel mensen vroeg in hun terminale ziekte aan een bijkomende infectie. De uitdrukking ‘pneumonia, the old man’s good friend’ (longontsteking, de oude man’s goede vriend) wijst erop dat ook destijds een vroege dood soms als een zegen werd gezien. Het bespaarde de patiënt ee...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/euthanasie

euthanasie

het bespoedigen van de dood vb: hij is geen natuurlijke dood gestorven, er is euthanasie toegepast
actieve euthanasie [middelen toedienen om iemand te laten sterven]
passieve euthanasie [geen middelen toedienen om iemand in leven te houden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=euthanasie

Euthanasie

Opzettelijke levensbeëindiging bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, door de toediening van bepaalde middelen door een arts. Als de arts aan alle wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidseisen heeft voldaan en er melding van heeft gemaakt, is euthanasie niet strafbaar
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

Euthanasie

[Nederlands] levensbeëindiging
Gevonden op https://quizlet.com/2449263/nederlands-flash-cards/

euthanasie

het opzettelijk beëindigen van het leven van een ander, op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen. Dit feit is niet strafbaar indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen Gebruikt voor: levensbeëindiging op verzoek Minder specifiek: misdrijven tegen het leven Zie ook: medische ethiek onnatuurlijk...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5533
Geen exacte overeenkomst gevonden.